Wykonywanie robót budowlanych

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, iż wykonuje również roboty budowlane
zlecone przez osoby indywidualne oraz firmy. Wycena kosztów robót oraz pracy sprzętu następuje
każdorazowo z uwzględnieniem stopnia trudności.