Zakład Usług Komunalnych

w Piaskach

To jednoosobowa Spółka Gminy Piaski. Powstała dnia 01-05-2013r.
z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000466045.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi na dzień 31-12-2019: 32 732 000,00zł.

RADA NADZORCZA


  • Maruszak Wojciech
  • Woś Michał
  • Stanicka Edyta
  • ZARZĄD


  • Pani Edyta Gajowiak - Powroźnik – Prezes Zarządu
  • CELE STRATEGICZNE SPÓŁKI