Uchwała i Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków