Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości: Majdan Kozic Górnych, Majdanek Kozicki, Kozice Górne, Majdan Kozic Dolnych, Kozice Dolne, Majdan Kawęczyński