Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych lipiec – grudzień 2024 r.