Uchwała nr LXV/557/2023 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski