Ogłoszenie nieograniczonego przetargu na użyczenie zbiornika o pojemności 5000 litrów oraz dostawę oleju napędowego do silników wysokoprężnych samochodów, ciągników, sprzętu budowlanego będącego w użytkowaniu przez Zakład.

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. ogłosił nieograniczony przetarg na użyczenie zbiornika o pojemności 5000 litrów oraz dostawę oleju napędowego do silników wysokoprężnych samochodów, ciągników, sprzętu budowlanego będącego w użytkowaniu przez Zakład w ilości 150 000 litrów.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Piaskach Sp z o.o. www.piaski.pl na Biuletynie Informacji Publicznej https://umpiaski.bip.lubelskie.pl/