Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości: MAJDAN KOZIC GÓRNYCH, MAJDANEK KOZICKI, KOZICE GÓRNE, KOZICE DOLNE, MAJDAN KOZIC DOLNYCH, MAJDAN KAWĘCZYNSKI, BORKOWSZCZYZNA