Możliwa przerwa w dostawie wody: Piaski ul. Furmańska, Szewska, Jakuba Dłuto – 31.05.2024 r.