Komunikat w sprawie zastępczych punktów poboru wody w dniu 13.05.2024 r. wodociągu Wierzchowiska -rano