Komunikat w sprawie zastępczych punktów poboru wody w dniu 10.05.2024 r. wodociągu Wierzchowiska – popołudniu