Informacja o niebezpiecznym zdarzeniu

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach sp. z o.o. informuje o niebezpiecznym zdarzeniu jakie miało miejsce w dniu 6 lutego 2023 r. podczas odbioru odpadów w Piaskach.

Do pojemnika na odpady zmieszane został wrzucony pojemnik z gazem, butla gazowa, gaśnica lub inny tego typu przedmiot. Podczas prasowania odpadów w śmieciarce doszło do wybuchu skutkiem którego było uszkodzenie poszycia zabudowy śmieciarki.

Sytuacja ta mogła spowodować zagrożenie zdrowia i życia pracownika pracującego przy odbiorze odpadów.

Przypominamy, że do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać: odpadów niebezpiecznych (a do tych zaliczają się strzykawki, leki, nieopróżnione opakowania po sprayu czy energooszczędne żarówki), elektroodpadów, opon samochodowych, odpadów budowlanych czy opakowań po preparatach ochrony roślin.

Nieodpowiednie postępowanie z odpadami niebezpiecznymi w skrajnych przypadkach może spowodować ryzyko uszkodzenia mienia komunalnego oraz grozić utratą zdrowia lub życia ludzkiego.