Informacja dot. usługi opróżnienia zbiornika bezodpływowego

Prosimy, aby podczas zamawiania usługi opróżnienia zbiornika bezodpływowego podawana była informacja o odległości studzienki do miejsca możliwego dojazdu przez operatora beczki asenizacyjnej.

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonaną usługę jeżeli warunki techniczne (terenowe) uniemożliwiają opróżnienie zbiornika (szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków).