Informacja dla mieszkańców ul. 500-lecia w Piaskach dotycząca odbioru odpadów