Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Ogłoszenie dot. Targowiska Miejskiego

OGŁOSZENIE

 

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje o zamknięciu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Piaskach  na podstawie ZARZĄDZENIA NR 16/2020 Burmistrza Piask z dnia 13 marca 2020r. § 1 i § 2.  w związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 1

  1. W związku z koniecznością zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem z dniem 13 marca 2020r. zamyka się gminne targowisko ,,Mój Rynek” zlokalizowane w mieście Piaski na działkach oznaczonych nr 1399/1, nr 1399/2, nr 1404, nr 1413/12, wprowadzając zakaz handlu na jego terenie.
  2. Za naruszenie §1 Zarządzenia przewiduje się karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,