Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Zmiana stawek za wodę i ścieki

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach informuje, że zgodnie z decyzją nr LU.RET.070.1.66.2018.PW z dnia 07 czerwca 2018 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie od dnia 11.07.2020 r. nastąpi zmiana stawek za wodę i ścieki na terenie Gminy Piaski

 

Rodzaj cen i stawek opłat. Cena obowiązująca Cena od 11.07.2020 r.
cena wody (zł./m3) 3,51 zł. netto 3,60 zł. netto
cena ścieków (zł./m3) 8,30 zł. netto 8,52 zł. netto
stawka opłaty abonamentowej zł./kwartał 2,50 zł. netto 2,50 zł. netto

 

 

 

 

 ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O.

/ PREZES ZARZĄDU/ 

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,