Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Sprostowanie błędu w protokole.

 

Zakład Usług  Komunalnych  Sp. z o.o. informuje, iż w Protokole z otrzymanych ofert na utrzymanie zieleni na działce o numerze 47/2, o powierzchni 0,9 ha w miejscowości Kawęczyn, został popełniony błąd, w kwocie należności za wykonaną usługę, zamieszczono kwotę 900 zł., powinno być; cena brutto to 10 zł.( dziesięć zł.).

 Sprostowanie 

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,