Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Ogłoszenie dotyczące odczytu wodomierzy w IV KWARTALE 2020r.

Informacja dla mieszkańców Gminy Piaski

Ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, konserwatorzy sieci wodociągowej nie będą odczytywali stanu wodomierzy w IV kwartale 2020r.

Z uwagi na powyższe proszę mieszkańców, aby podawali w okresie od 01-20 stycznia 2021 stan wodomierza telefonicznie na podane nr telefonów

dla wszystkich rejonów: Biuro ZUK: 606 964 132, 81 5821364

dla rejonu: Piaski, Kębłów–660-758-327
dla rejonu: Gardzienice, Brzeziczki – 606-964-036
dla rejonu: Bystrzejowice, Wierzchowiska – 606-963-573, 783970656
dla rejonu: Kozice – 509-031-592

lub poprzez e-mail: zgkpiaski@gmail.com, zgk.piaski@interia.pl

Stan wodomierza można również wysłać poprzez naszą stronę internetową www.zukpiaski.pl poprzez zakładkę Kontakt.

W przypadku gdy Zakład Usług Komunalnych w Piaskach sp. z o.o. nie zostanie poinformowany o wskazaniach wodomierza, naliczy opłaty za taką ilość wody jaka została pobrana w III kwartale 2020r. Ewentualne korekty zafakturowanej ilości wody nastąpią w I kwartale 2021r.

Proszę mieszkańców o wyrozumiałość i kontakt z pracownikami Spółki.

/ PREZES ZARZĄDU/ 

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O.

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,