Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BYSTRZEJOWICE

Zarządca wodociągu Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., informuje odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bystrzejowice, że woda z kranu poddawana jest dezynfekcji. W związku z powyższym jakość organoleptyczna wody może ulec pogorszeniu. Decyzję taką podjęto w związku z wykryciem w próbkach wody poddawanych badaniu bakterię grupy coli w ilości 5jtk/100ml.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli w liczbie < 10jtk/100ml pod warunkiem nieobecności Esterichia coli i Enterokoków tj. 0 jtk/100ml.

Obecności Esterichia coli i Enterokoków w próbkach wody nie stwierdzono.

         Po uzyskaniu prawidłowych wyników badań Zakład Usług Komunalnych  w  Piaskach  Sp. z o.o. poinformuje mieszkańców oddzielnym komunikatem.

 

Z poważaniem

Zbigniew Jączyk – Prezes Zarządu

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,